Viet Capital Bank lãi trước thuế 9 tháng hơn 423 tỷ đồng, tăng 10%

Thứ tư, 26 Tháng 10 2022 03:56

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 của Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 423 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, hầu hết hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 23%, đạt hơn 1,323 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi và lãi từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh. Hoạt động dịch vụ đem về khoản lãi hơn 76 tỷ đồng, tăng 48%, chủ yếu nhờ thu từ dịch vụ thanh toán 138 tỷ đồng (+42%).

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gần 66 tỷ đồng, tăng đến 95%, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay 202 tỷ đồng (+76%). Lãi từ hoạt động khác tăng 24%, thu được 41 tỷ đồng, nhờ thu hồi các khoản nợ đã xóa hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị lỗ gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 139 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 13%, chỉ còn hơn 546 tỷ đồng. Nhưng kỳ này, Ngân hàng giảm trích lập dự phòng 49%, còn hơn 123 tỷ đồng, do đó Viet Capital Bank vẫn lãi trước thuế tăng 10%, đạt hơn 423 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2022, Viet Capital Bank đã thực hiện được 94% chỉ tiêu sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản Ngân hàng xấp xỉ đầu năm ở mức 77,556 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 12% (còn 543 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 91% (chỉ còn gần 226 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 39% (còn 8,057 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 10% (50,851 tỷ đồng)…

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng lại tăng trưởng âm 4%, chỉ còn 43,867 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 8% (đạt 11,402 tỷ đồng). Tổng nợ xấu tại ngày 30/09/2022 tăng 21% so với đầu năm, lên mức 1,425 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2.53% lên 2.8%.

Xem 159 lần