TPBank lãi trước thuế 9 tháng gần 5,926 tỷ đồng

Thứ ba, 25 Tháng 10 2022 07:20

Theo báo cáo tài chính vừa được Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) công bố, ngân hàng đã thu được gần 5,926 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, tăng 35% so với cùng kỳ, nhờ tăng thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro.

Hoạt động dịch vụ tăng đến 78%, thu được gần 1,876 tỷ đồng tiền lãi, nhờ thu từ hoạt động thanh toán 1,282 tỷ đồng, gấp 2.7 lần. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về khoản lãi gấp 3 lần, đạt gần 330 tỷ đồng, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và vàng 540 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động khác gấp 4.2 lần cùng kỳ, thu được hơn 593 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 503 tỷ đồng, gấp 3 lần.

Trong kỳ, TPBank giảm 26% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích hơn 1,729 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 5,926 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 8,200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank đã thực hiện được 72% chỉ tiêu sau 9 tháng. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của TPBank tăng 8% so với đầu năm, lên gần 317,327 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 49% (chỉ còn 9,188 tỷ đồng), cho vay TCTD khác tăng 20% (15,472 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (156,191 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 17% so với đầu năm, đạt gần 162,695 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá giảm 16%, chỉ còn 29,842 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TPBank chuyển từ dương 17,380 tỷ đồng năm trước sang âm 12,793 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân do tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán lên 13,500 tỷ đồng (gấp 2 lần); song song đó phát hành giấy tờ có giá âm 5,325 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ đầu tư cũng âm 343 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ tài chính chuyển từ dương 4,171 tỷ đồng sang âm 236 tỷ đồng. Kết quả, dòng tiền thuần chuyển từ dương 21,225 tỷ đồng cùng kỳ sang âm 13,373 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay cũng không khả quan khi tổng nợ xấu tính đến ngày 30/09/2022 tăng 23% so với đầu năm, ghi nhận gần 1,426 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn gấp 2.2 lần, chiếm 666 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.82% đầu năm lên 0.91%.

Xem 205 lần