SaiGonBank ưu đãi khách hàng trong chương trình “Chuyển tiền siêu tốc, tỷ giá giảm sốc”

Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 07:55

Từ 1/10/2022 đến 31/12/2022, Ngân hàng Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) sẽ chính thức triển khai chương trình “Chuyển tiền siêu tốc, tỷ giá giảm sốc”, với ưu đãi về tỷ giá và phí chuyển tiền khi mua ngoại tệ hoặc chuyển tiền quốc tế tại ngân hàng.

Cụ thể, đối với tỷ giá, SaiGonBank sẽ ưu đãi khách hàng về mức giảm tỷ giá bán chuyển khoản so với giá bảng niêm yết tại mọi thời điểm giao dịch, mức giảm là 35 VND/USD hoặc giảm 35 VND/EUR. Với phí chuyển tiền, SaiGonBank sẽ miễn thủ tục phí chuyển tiền đi bằng điện vào ngày thứ ba hàng tuần (không áp dụng miễn đối với các khoản phí ngân hàng đại lý thu, điện phí).

Xem 212 lần