VietinBank phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh 2022

Thứ tư, 17 Tháng 8 2022 07:14

Từ ngày 15/8/2022 - 31/12/2022, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) chính thức phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh 2022 kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Theo đó, chứng chỉ tiền gửi ghi danh 2022, kỳ hạn 12 tháng của VietinBank được phát hành cụ thể như sau:

- Tổng mệnh giá phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).

- Mệnh giá tối thiểu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

- Thời gian phát hành: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

- Lãi suất phát hành: Theo quy định hiện hành của VietinBank.

- Phương thức trả lãi: Trả một lần cùng tiền gốc khi đến hạn thanh toán.

- Được thanh toán trước hạn một phần/toàn bộ chứng chỉ tiền gửi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng hãy liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 258 lần