Eximbank hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Thứ ba, 16 Tháng 8 2022 08:26

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tạo nền tảng để phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, các khách hàng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Ngoài ra, có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố;

Mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Việc thực hiện hỗ trợ lãi suất trên cơ sở Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá của Eximbank và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết Hợp đồng tín dụng và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất (hạn mức hỗ trợ lãi suất trong phạm vi được Ngân hàng nhà nước phân bổ cho Eximbank).

Xem 350 lần