BAC A BANK được chấp thuận góp vốn vào một công ty xếp hạng tín nhiệm

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2022 04:22

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã chấp thuận việc Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) góp vốn, mua cổ phần vào VIS Rating với số tiền tối đa là hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,1% vốn điều lệ của công ty này.

Phương án mua cổ phần này đã được BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/4/2022.

NHNN cho biết BAC A BANK cần lưu ý về việc VIS Rating phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (đã sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật khác có liên quan khi xếp hạng tín nhiệm (bao gồm việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trước khi cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm).

BAC A BANK phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần vào VIS Rating trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày NHNN ra văn bản chấp thuận.

Được biết, VIS Rating được thành lập vào năm 2021, chuyên hoạt động nghiên cứu và xếp hạng để đưa ra các ý kiến khách quan, độc lập và nâng cao tính minh bạch của thông tin, nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển hơn nữa của thị trường trái phiếu trong nước.

Được biết, BAC A BANK cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý II với hầu hết các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt hơn 507 tỷ đồng, giảm 12% so với quý II/2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 3%, đạt hơn 19,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt 3,87 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng lãi thuần, trong khi cùng kỳ đều ghi nhận lỗ.

Tuy vậy, BAC A BANK vẫn lãi trước thuế quý II hơn 202 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021.Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đi ngang, với giá trị hơn 1.038 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 448 tỷ đồng, tăng 3%.

Xem 417 lần