DIV Tây Bắc Bộ triển khai công tác kiểm tra QTDND tại xã Lưu Kiếm

Thứ năm, 04 Tháng 8 2022 04:17

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ (DIV Tây Bắc Bộ) đã thực hiện kiểm tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng theo đúng quy định.

Tham dự buổi họp công bố quyết định kiểm tra có đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh Hải Phòng; đại diện Đảng ủy, UBND xã Lưu Kiếm; đại diện lãnh đạo, cán bộ QTDND xã Lưu Kiếm; đại diện lãnh đạo DIV Đông Bắc Bộ và DIV Tây Bắc Bộ.

Sau thủ tục công bố và trao quyết định kiểm tra, các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm phối hợp triển khai kiểm tra có hiệu quả và đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và của DIV.

Đây là cuộc kiểm tra thứ năm do Chi nhánh thực hiện trong kế hoạch được giao năm 2022 . Tính chung 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cùng tinh thần nỗ lực và quyết liệt của lực lượng kiểm tra, DIV Tây Bắc Bộ đã hoàn thành kiểm tra 04/06 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN (đạt 66,67% kế hoạch năm) và 16/22 QTDND (đạt 72,73% kế hoạch năm) theo chỉ tiêu được DIV giao, đảm bảo chất lượng, hiệu lực - hiệu quả công tác kiểm tra, đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra. Bằng việc chủ động xây dựng kế hoạch và điều hành linh hoạt, phù hợp trong từng cuộc kiểm tra, dự kiến Chi nhánh sẽ đảm bảo tiến độ và hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra do Thống đốc NHNN và DIV giao năm 2022.

Xem 136 lần