Vietcombank đã thực hiện được gần 57% sau nửa đầu năm

Thứ năm, 28 Tháng 7 2022 07:17

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 cho biết, quý 2, nguồn thu chính của Vietcombank tăng 15% so với cùng kỳ khi mang về hơn 12,797 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng trưởng mạnh so cùng kỳ như lãi từ dịch vụ (+62%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+49%), lãi từ chứng khoán kinh doanh doanh (+99%), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.5 lần).

Trong quý, Vietcombank dành ra hơn 2,733 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, khoản này đã giảm 15% so với cùng kỳ, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 50%, thu được hơn 7,423 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcombank trích 5,007 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, nên chỉ báo lãi trước thuế tăng 28% so với cùng kỳ, thu được hơn 17,373 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng 28%, đạt hơn 13,899 tỷ đồng.

Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tối thiểu tăng 12% so với kết quả năm 2021, tương đương 30,675 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện được gần 57% sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Vietcombank tăng 13% so với đầu năm, lên mức hơn 1.6 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD khác tăng 18% (206,466 tỷ đồng), tiền mặt giảm 16% (còn 15,097 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 15% (hơn 1.1 triệu tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 5% so với đầu năm, lên gần 1.2 triệu tỷ đồng, tiền gửi của các TCTD khác tăng 53% (159,084 tỷ đồng), vay TCTD khác gấp 2.2 lần (12,592 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2022 của Vietcombank tăng 9% so với đầu năm, ghi nhận gần 6,694 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất đến 80%, chiếm 1,340 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 0.64% đầu năm xuống còn 0.61%.

Xem 1023 lần