Quý II/2022, NCB giữ đà tăng trưởng ổn định

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 03:00

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2022. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2022,tổng tài sản của NCB, tăng 2,2% lên mức gần 75.500 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hàng năm, việc tăng tổng tài sản và vốn điều lệ là cần thiết giúp NCB nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, đặc biệt khi NCB đang trong quá trình tái cơ cấu và nỗ lực hoàn thiện cả 3 trụ cột theo chuẩn Basel II.

Kết thúc quý II/2022, tăng trưởng tín dụng của NCB tăng 6,5% so với đầu năm. Thực hiện theo tinh thần của chỉ thị 01/2022/CT-NHNN, NCB định hướng phát triển khách hàng trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 như: cho vay lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao…; hạn chế cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Đồng thời tìm kiếm, phát triển các khách hàng doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, có nguồn CASA và sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền. Ngoài ra, NCB cũng đã đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất gần 300 tỷ đồng đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022-2023 theo chỉ đạo của NHNN về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 18/6/2022, NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ). ĐHĐCĐ đã thông qua các nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2022. Đặc biệt, các cổ đông của NCB đồng thuận cao với kế hoạch giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái cơ cấu đồng thời hỗ trợ đà tăng trưởng của Ngân hàng như đã đề ra trong chiến lược 2021-2025. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng được trình bày trong cuộc họp, khẳng định Ngân hàng ở vị thế tốt để tham gia sâu rộng vào sự phục hồi kinh tế khi Việt Nam dần thoát khỏi đại dịch.

Năm 2022, Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 608 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng lên mức hơn 78 nghìn tỷ đồng; Tín dụng của Ngân hàng được dự kiến tăng trưởng trong mức quy định của NHNN. NCB cũng đặt kế hoạch tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, mục tiêu thu hồi đúng như kế hoạch tại Phương án cơ cấu lại; tái cấu trúc toàn diện chất lượng tài sản; tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Xem 335 lần