Bac A Bank hoàn thành 43,5% kế hoạch năm sau 6 tháng

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 02:51

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 448 tỷ đồng, tăng 3% so với con số 435 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngân hàng mới chỉ hoàn thành 43,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022 (1.000 tỷ đồng).

Đóng góp chính vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Bac A Bank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi thuần 1.038 tỷ đồng, nhích nhẹ 0,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận mảng dịch vụ cũng đi ngang với 36 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối dù vẫn lỗ nhưng đã giảm 50% lỗ so với năm ngoái, còn lỗ gần 6 tỷ đồng.

Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đi xuống khi ghi nhận lợi nhuận hơn 11 tỷ đồng, giảm tới 63% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng không có nhiều biến động, đạt 1.098 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 608 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% trong khi chi phí dự phòng cũng đi ngang, ở mức 55 tỷ đồng. Điều này khiến ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm không có nhiều biến động với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 124,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,68% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6%.

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 đạt mức gần 97,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6, ngân hàng đang có tổng cộng 762 tỷ đồng nợ xấu, tăng 16,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kéo lên 0,85%/tổng cho vay, so với mức 0,77% hồi đầu năm.

Năm 2022, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2021. Tổng tài sản đến cuối năm đạt 130 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm, trong đó, tổng cấp tín dụng khách hàng tăng trưởng 10%, lên 95,5 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn khách hàng tăng 9%, lên 107,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Ngoài các chỉ tiêu trên, Bac A Bank hướng đến mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 7.531 tỷ đồng lên gần 9.354 tỷ đồng, tương đương tăng 24%, thông qua hai đợt phát hành bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (khoảng 60 triệu cổ phiếu) và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (số lượng tối đa hơn 122 triệu cổ phiếu).

Xem 486 lần