BAC A BANK triển khai gói 120 tỷ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi vay thực tế từ Ngân sách nhà nước

Thứ hai, 04 Tháng 7 2022 02:54

Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) cho biết, đã chính thức triển khai gói 120 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi vay thực tế từ Ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; góp phần khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay vốn tại BAC A BANK được hỗ trợ lãi suất thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

- Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Hn mc, mc h tr lãi sut và thi gian áp dng

Theo Thông báo số 210/TB-NHNN ngày 09/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hạn mức hỗ trợ lãi suất dự kiến năm 2022 đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á là 120 tỷ đồng.

Khoản vay được BAC A BANK xem xét hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thoả thuận cho vay/ hợp đồng tín dụng và giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại “Đối tượng Khách hàng được hỗ trợ lãi suất” . Việc hỗ trợ lãi suất cũng áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh từ ngày 20/5/2022 đến 31/12/2023. BAC A BANK sẽ dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết hạn mức hỗ trợ lãi suất, tuỳ theo thời điểm nào đến trước.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế - tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thoả thuận giữa BAC A BANK và khách hàng.

BAC A BANK sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước theo hạn mức hỗ trợ lãi suất đã được Ngân hàng Nhà nước phân giao. Trong quá trình này, nếu hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi cùng một thời điểm trả nợ, BAC A BANK sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thoả thuận cho vay/ hợp đồng tín dụng được hỗ trợ lãi suất trước.

Trình t thc hin h tr lãi sut

Đối với khách hàng chưa thực hiện các quy định về hỗ trợ lãi suất (khoản vay mới), BAC A BANK thực hiện theo trình tự quy định từ cấp tín dụng, hỗ trợ tín dụng, thẩm định tín dụng, đồng thời:

- Khách hàng hoàn thiện Đề nghị hỗ trợ lãi suất và cung cấp các tài liệu chứng minh đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất;

- BAC A BANK đánh giá, thẩm định bổ sung nội dung cho thấy khách hàng đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ lãi suất, bổ sung Báo cáo đánh giá đề xuất cấp tín dụng và Tờ trình thẩm định nội dung hỗ trợ lãi suất;

- Khi khoản vay được phê duyệt hỗ trợ tín dụng, Khách hàng được yêu cầu ký Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ theo mẫu biểu quy định.

Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng tín dụng hoặc thoả thuận cho vay nhưng chưa thực hiện các quy định về hỗ trợ lãi suất, khách hàng có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất tới BAC A BANK. Trên cơ sở đánh giá khách hàng, BAC A BANK tiến hành thẩm định, xét duyệt hỗ trợ lãi suất và hoàn tất các thủ tục sau phê duyệt hỗ trợ lãi suất; theo dõi, kiểm tra 100% khoản vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của BAC A BANK trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày giải ngân.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về vốn, Ngân hàng TMCP Bắc Á kỳ vọng chương trình hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước sẽ là một trong những “cú hích” giúp khách hàng dần phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh. Qua Chương trình vốn vay ưu đãi này, BAC A BANK mong muốn luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Website www.baca-bank.vn, liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch BAC A BANK hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828.

Xem 159 lần