Agribank Bắc Yên Bái tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay

Thứ năm, 26 Tháng 5 2022 03:30

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Yên Bái đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm qua Agribank Bắc Yên Bái đã chủ động cơ cấu lại nợ vay và giữ nguyên nhóm nợ; giảm lãi suất cho vay và điều chỉnh lãi suất tiền vay giảm cho tất cả khách hàng hiện hữu và khách hàng phát sinh dư nợ.

Lãnh đạo Agribank Bắc Yên Bái cho biết, chi nhánh đã phân công cán bộ tín dụng chủ động bám sát địa bàn hoạt động và định hướng phát triển hàng năm của địa phương để triển khai các gói tín dụng phù hợp. Tập trung đầu tư tín dụng các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất, HTX. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng, kịp thời giải quyết các vướng mắc, giúp khách hàng sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đến hết năm 2021, có 25.837 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được áp dụng các hình thức hỗ trợ như miễn, giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hạ lãi suất trên dư nợ hiện hữu với dư nợ (lũy kế) được hỗ trợ 7.600 tỷ đồng. Song song với đó, chi nhánh triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Ngành và của Agribank về công tác tín dụng. Áp dụng có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ, cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho khách hàng.

Nỗ lực trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Bắc Yên Bái đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, Agribank Bắc Yên Bái cũng quyết tâm cùng tỉnh và thành phố, các huyện thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Mặc dù điều kiện gặp nhiều khó khăn, song về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Agribank Bắc Yên Bái tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, chi nhánh tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp sớm khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng như giãn, hoãn thời hạn trả nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, miễn/giảm lãi suất; miễn/giảm phí dịch vụ, miễn phí chuyển tiền…

“Bám sát chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mục tiêu của Ngành, của địa phương và mục tiêu cụ thể của đơn vị, thời gian tới Agribank Bắc Yên Bái tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do địa phương và Ngành phát động. Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chi tiêu kế hoạch kinh doanh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Agribank Bắc Yên Bái tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế tại địa phương”, lãnh đạo Agribank Bắc Yên Bái cho biết thêm.

Xem 345 lần