Chủ thẻ tín dụng MB JCB được hoàn 50% khi đạt chi tiêu lũy kế từ 300k

Thứ năm, 19 Tháng 5 2022 08:09

Từ 18/5/2022 đến 31/8/2022, chủ thẻ liên kết giữa Ngân Hàng Quân Đội (MB) với tổ chức Japan Credit Bereau (JCB) phát hành khi mở mới hoặc gia hạn thẻ và được cấp hạn mức thẻ tín dụng ngay khi mở thẻ sẽ được hoàn 50% khi đạt chi tiêu lũy kế từ 300k qua thẻ tín dụng MB JCB.

Ưu đãi 1: Hoàn 50% cho thẻ tín dụng MB JCB mở mới/gia hạn trong thời gian chương trình và được cấp hạn mức tín dụng ngay khi mở thẻ.

Hoàn tối đa 300,000 VNĐ/chủ thẻ;

Áp dụng cho thẻ có giao dịch lũy kế tối thiểu 300,000 VNĐ và trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành  thẻ;

Áp dụng cho thẻ tín dụng MB JCB mở mới/gia hạn trong thời gian chương trình và được cấp hạn mức tín dụng ngay khi mở thẻ.

Ưu đãi 2: Hoàn 50% cho thẻ tín dụng MB JCB mở mới/gia hạn từ 01/2/2022 (và trước 18/5/2022) và được cấp hạn mức tín dụng ngay khi mở thẻ nhưng chưa phát sinh chi tiêu.

Hoàn tối đa 300,000 VNĐ/chủ thẻ;

Áp dụng cho thẻ có giao dịch lũy kế tối thiểu 300,000 VNĐ trong thời gian diễn ra chương trình;

Áp dụng cho thẻ tín dụng MB JCB mở mới/gia hạn từ 01/2/2022 (trước 18/5/2022) và được cấp hạn mức tín dụng ngay khi mở thẻ nhưng chưa phát sinh chi tiêu.

Điều kiện chung:

- Giao dịch được hoàn phải là giao dịch chi tiêu thành công qua POS hoặc Internet và được

ghi nhận thành công trên hệ thống MB trong thời gian diễn ra chương trình (thời gian chương trình còn hiệu lực). Không áp dụng với giao dịch quảng cáo.

- Áp dụng cho cả thẻ chính và thẻ phụ.

- Áp dụng cho thẻ phát hành mới và thẻ gia hạn.

- Mỗi code (CIF) KH được hưởng 1 lần ưu đãi duy nhất trong thời gian chương trình.

- Tại thời điểm được hoàn tiền, thẻ phải ở trong tình trạng hoạt động, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước và được cập nhật tại website: www.mbbank.com.vn

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận theo thể lệ của chương trình. Thể chi tiết chương trình được cập nhật tại đây.

Xem 174 lần