DIV thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Những thành công năm 2021 và định hướng năm 2022

Thứ hai, 09 Tháng 5 2022 08:31

Đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).

Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đảm bảo an toàn, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, DIV đã triển khai các biện pháp phù hợp: bố trí cán bộ làm việc luân phiên từ xa; hạn chế tổ chức hội họp, các sự kiện tập trung đông người; yêu cầu cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Những thay đổi này đã tác động không nhỏ tới các hoạt động nghiệp vụ của toàn hệ thống, đặc biệt là các hoạt động nghiệp vụ cần có sự di chuyển đến các tỉnh thành như: Công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, tham gia KSĐB, tọa đàm, ký kết quy chế phối hợp, tập huấn nghiệp vụ. Đặc biệt, khi thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, một số tổ chức tham gia bảo  hiểm tiền gửi có tâm lý e ngại dịch bệnh nên đã đề nghị các đơn vị trong hệ thống DIV lùi thời gian kiểm tra. Có những địa phương (xã, phường) chưa thực hiện đúng theo tình thần chỉ đạo của Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế, gây khó khăn cho đoàn công tác khi đến làm thủ tục khai báo y tế.

Vượt lên mọi vướng mắc, khó khăn do những rào cản dịch bệnh phát sinh, toàn hệ thống DIV đã linh hoạt thích ứng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Những kết quả tiêu biểu đạt được năm 2021

Ngày 20/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi. Đây là kết quả của sự nỗ lực chủ động phối hợp giữa DIV với các đơn vị thuộc NHNN và cơ quan, ban ngành có liên quan trong nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi. Trên cơ sở hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi mới là 125 triệu đồng, DIV đã thực hiện cấp lại Chứng nhận tham gia BHTG cho 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và cấp 12.026 bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu để DIV có đủ cơ sở pháp lý phát huy nội lực và nguồn lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. DIV đã cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo của NHNN đồng thời chủ động thành lập Ban soạn thảo tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi và Tổ giúp việc Ban soạn thảo tại DIV; ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của DIV trong quá trình tham gia Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch của NHNN.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, DIV tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, UBND thành phố và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN. Đồng thời, DIV cũng đã chủ động xây dựng Chương trình hành động nhằm triển khai tốt Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh hoành hành nhưng các chỉ tiêu NHNN giao được DIV hoàn thành vượt mức, cụ thể: (i) Tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được trong năm 2021 là 9.201,3 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, thực hiện miễn nộp phí bảo hiểm tiền gửitheo quy định đối với 34 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được KSĐB với số tiền 212,9 tỷ đồng; (ii) Thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong năm 2021 là 19.557,7 tỷ đồng, vượt 2,94% so với kế hoạch; doanh thu (dự thu lãi) từ hoạt động đầu tư vốn là 3.368,7 tỷ đồng, vượt 0,15% so với kế hoạch. Kết quả thu phí và đầu tư NVTTNR góp phần nâng tổng tài sản của DIV đạt 82,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020; Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 75,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,04% so với cùng kỳ năm 2020 tạo tiềm lực vững chắc cho bảo hiểm tiền gửi trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Với sự lớn mạnh không ngừng về mọi mặt, DIV từng bước tạo dựng, nâng cao và chiếm lĩnh được niềm tin của công chúng và các Cơ quan, ban ngành đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi đi vào cuộc sống. Các chính sách mới của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi được tuyên truyền trên những kênh thông tin đại chúng một cách sâu rộng, đồng bộ đã tạo được hiệu ứng tích cực trong các tầng lớp dân cư. Đặc biệt, việc tuyên truyền về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi mới đã tạo được sức lan tỏa và dấu ấn trên các kênh truyền thông, hoàn thành mục tiêu truyền thông đối với hạn mức trả tiền bảo hiểm mới.

Đối với các hoạt động nghiệp vụ then chốt, dù gặp rất nhiều khó khăn khi cả nước thực hiện những quy định phong tỏa diện rộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát nhưng bảo hiểm tiền gửi đã tận dụng mọi nguồn lực, mọi phương pháp để hoàn thành các cuộc kiểm tra đối với 266 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt 100% so với Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đã được điều chỉnh giảm; hoàn thành kiểm tra đối với 22 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Bên cạnh đó, việc thực hiện ký kết Quy chế làm việc, trao đổi thông tin với 46 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Công văn số 8109/NHNN-TTGSNH ngày 09/11/2020 đã tạo điều kiện để DIV phát huy tốt nội lực cũng như tận dụng được các nguồn lực từ các đơn vị liên quan khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

DIV luôn tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ sẵn có, thực hiện các hội thảo trực tuyến để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa DIV và các tổ chức quốc tế; kịp thời tổ chức một số khóa đào tạo, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn vị nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.  Bên cạnh đó, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với DIV để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống; tổ chức tiêm phòng đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho 100% cán bộ trong toàn hệ thống đủ điều kiện tiêm chủng; xây dựng phương án đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt, hiệu quả đã giúp DIV phần nào ngăn chặn được dịch bệnh và là một trong những đơn vị có tỷ lệ người lao động mắc Covid - 19 thấp so với mặt bằng chung cả nước.

Định hướng năm 2022

Phát huy nội lực và trên cơ sở những thành tích đã đạt được năm 2021, DIV sẽ tiếp tục tối ưu hóa tất cả các nguồn lực sẵn có, vận dụng sự ủng hộ của các Bộ, Ban, ngành để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với những bước tiến mới nhằm tạo đà để xây dựng một DIV bền vững, phát triển và có đủ năng lực thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, DIV tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để việc sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi đảm bảo bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, BHTGVN tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi theo định hướng của NHNN, đảm bảo đồng bộ với quy định tại Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD, phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng Chiến lược phát triển BHTG. Trong đó chú trọng đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới để DIV có vai trò lớn hơn trong việc thực hiện các chính sách xã hội; đảm bảo tăng cường năng lực tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có khi thực hiện các mục tiêu được giao và trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ, NHNN trong việc tái cơ cấu TCTD yếu kém nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền. Để đạt được mục tiêu này, DIV sẽ có những đề xuất, kiến nghị để Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi được xây dựng theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi tính đến thời điểm hiện nay nhằm từng bước hướng tới chuẩn mực chung của quốc tế về bảo hiểm tiền gửi.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, thực hiện có hiệu quả Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao để DIV có nhiều cơ hội nắm bắt thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm và tối đa hóa sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đối với hoạt động nghiệp vụ, DIV quyết tâm khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra để triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. DIV chủ động triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; kịp thời đề xuất các giải pháp để phát huy tối đa vai trò hỗ trợ NHNN trong công tác kiểm tra QTDND, đặc biệt khi được giao tăng thêm số lượng kiểm tra QTDND và mở rộng phạm vi kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022 nhằm góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn của hệ thống các TCTD. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, DIV chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN. Để nâng cao chất lượng nguồn lực nhằm thực hiện tốt vai trò của DIV trong giai đoạn mới, DIV chú trọng triển khai các khóa đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, giám sát rủi ro góp phần cung cấp những kiến thức mang tính chuyên biệt về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ DIV, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi.

Năm 2022, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền về hạn mức mới; thực hiện khảo sát đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền về chính sách bảo hiểm tiền gửi để mọi tầng lớp dân cư đều được tiếp cận với những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, cần xây dựng Chiến lược truyền thông của DIV trên cơ sở Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi được phê duyệt.

Bên cạnh việc nghiên cứu cơ chế, chính sách và nâng cao hoạt động nghiệp vụ việc quản trị, vận hành, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông suốt, xây dựng lộ trình kế hoạch chuyển đổi số cũng là một nhiệm vụ quan trọng của DIV để kịp thời hỗ trợ cho công tác quản trị điều hành và các hoạt động nghiệp vụ của DIV.

Nối tiếp những thành công năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được xây dựng cụ thể, trọng tâm. DIV đang từng bước khẳng định vị thế của một tổ chức duy nhất trong hệ thống tài chính ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Xem 406 lần