VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ tư, 04 Tháng 5 2022 02:49

Ngày 29/4/2022,tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các mục tiêu quan trọng; tạo động lực phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới đã tác động lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương trên cả nước, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngành Ngân hàng, VietinBank đã tập trung nguồn lực, chủ động, bám sát tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng, phục hồi trong trạng thái bình thường mới, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Năm 2021, với tinh thần đổi mới từ tư duy tới hành động, quyết liệt thực hiện các chủ điểm trọng tâm kinh doanh, khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế chính sách; ưu tiên nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực cả về quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác quản trị điều hành của VietinBank năm 2021 có những thay đổi mạnh mẽ theo hướng chủ động, thúc đẩy tư duy quản lý linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; đồng thời bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, giám sát chặt chẽ. VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, hoàn thành tất cả các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021 nhờ chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu thu nhập, cơ cấu dư nợ và cơ cấu nguồn vốn, triển khai chiến lược khách hàng  là trung tâm, phát triển các giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng; qua đó, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực cả về quy mô và hiệu quả. Cụ thể: (i) Dư nợ tín dụng tăng 11,1% so với cuối năm 2020, tỷ trọng phân khúc có tỷ suất sinh lời cao như bán lẻ và SME tăng tích cực từ 54% năm 2020 lên 57% năm 2021. (ii) Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng hơn 17,3% so với cuối năm 2020. Tiền gửi CASA tăng trưởng hơn 20%; tỷ trọng tiền gửi CASA tăng lên hơn 20% (so với 19,6% cuối năm 2020). (iii) Tổng thu nhập hoạt động tăng 17,2% so với năm 2020. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, trong đó, thu thuần dịch vụ tăng 13,7% so với năm 2020. (iv) Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,26%, VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 180,4%, tăng so với mức 132,2% cuối năm 2020. (v) Bên cạnh việc chủ động cắt giảm khoảng 7.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, VietinBank chủ động tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020. (vi) Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019 với tỷ lệ 29,0695% và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong Ngành.

Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội khi dành nguồn lực hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng; trong đó có 166 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Năm 2022, hoạt động kinh doanh của VietinBank được kỳ vọng có nhiều điểm sáng hơn năm 2020 và 2021 do tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát và nền kinh tế trong nước đã bắt đầu trạng thái “bình thường mới”. Trong bối cảnh đó, năm 2022 được xác định là năm bản lề để VietinBank thúc đẩy tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn, bền vững; tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai, thực hiện có kết quả chiến lược trung hạn và kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành  VietinBank đã trình bày các giải pháp trọng tâm triển khai hoạt động kinh doanh, bám sát các mục tiêu chính là: (i) Tăng trưởng tín dụng chọn lọc đi đôi với bảo đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, chú trọng tăng trưởng thị phần các phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ; (ii) Chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn theo hướng tăng CASA, tăng tiền gửi kỳ hạn ngắn, tối ưu hóa chi phí huy động bình quân, thực hiện tiết giảm mạnh chi phí vốn đầu vào; (iii) Đẩy mạnh thu ngoài lãi, trong đó tập trung thúc đẩy sản phẩm phí, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, bảo hiểm... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng; thúc đẩy phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) bancassurance, tạo đột phá trong năm 2022; (iv) Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng tốc số hóa để tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực; gia tăng trải nghiệm của KH, thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống; (v) Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường thu hồi nợ xấu và nợ xử lý rủi ro.

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh trong hoạt động kinh doanh và tích cực triển khai các định hướng chiến lược, trong quý I/2021, VietinBank tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, cụ thể: Tổng tài sản hợp nhất  tăng 8,6% so với cuối năm 2021. Dư nợ tín dụng tăng trên 9% so với 31/12/2021, là mức tăng cao nhất trong quý I của 3 năm gần đây. Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng tương ứng. Thu nhập hoạt động tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được kiểm soát ở mức 1,25%; tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180,4% năm 2021 lên 197,3% trong quý I/2022.

Các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng, kế hoạch phát triển năm 2022; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và trả cổ tức tiền mặt năm 2020; việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank sau khi kết thúc các đợt chào bán... Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Một số nội dung chính kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và được Đại hội thông qua như sau: (i) Tổng tài sản: Tăng trưởng 5% - 10% so với cuối năm 2021; (ii) Dư nợ tín dụng: Theo phê duyệt của NHNN (Mức tăng trưởng cụ thể theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do NHNN giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế, hạn mức tín dụng hiện tại được NHNN giao là 10%); (iii) Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế & dân cư: Tăng trưởng 8% - 10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN; (iv) Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: <1,8%; (v) Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Tăng trưởng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế). (vi) Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức theo tiền mặt, cổ phiếu thực hiện theo sự phê duyệt của NHNN, các cấp có thẩm quyền, tuân thủ theo quy định của pháp luật. (vii) Các tỷ lệ an toàn tuân thủ theo quy định của NHNN.

“Với việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao. Kết quả đó chính là động lực để VietinBank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, an toàn, bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ban Lãnh đạo VietinBank sẽ nỗ lực cao nhất để đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đưa VietinBank chinh phục những đỉnh cao thành công mới; qua đó, tiếp tục củng cố năng lực phát triển và vị thế là ngân hàng chủ lực, trụ cột, hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam; đảm bảo lợi ích tối đa, lâu dài cho các quý vị cổ đông” - Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên VietinBank năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Xem 573 lần