Vietcombank ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 07:37

Từ nay - 31/5/2022, doanh nghiệp mua bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho người lao động của doanh nghiệp sẽ được hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn tặng đến 20% phí bảo hiểm năm đầu tùy thuộc vào số lượng hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm “FWD Đón đầu thay đổi 3.0 - Giải pháp bảo hiểm gia tăng phúc lợi khác biệt của doanh nghiệp dành cho nhân viên” sẽ nhận những lợi ích vượt trội:

- Tăng thêm chế độ đãi ngộ khác biệt dành riêng cho nhân viên với mức chi phí hợp lý.

- Linh hoạt lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp để hoạch định chính sách phúc lợi theo các cấp bậc khác nhau.

- Củng cố sự gắn kết và cống hiến của nhân viên dành cho tổ chức.

- Gia tăng uy tín của doanh nghiệp đối với người lao động.

- Góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tùy số lượng hợp đồng bảo hiểm trên mỗi doanh nghiệp sẽ nhận mức ưu đãi phù hợp:

- Từ 10 đến 25 hợp đồng nhận mức ưu đãi (VND) là 5% * IP phát hành.

- Từ 26 đến 50 hợp đồng nhận mức ưu đãi (VND) là 10% * IP phát hành.

- Từ 51 đến 75 hợp đồng nhận mức ưu đãi (VND) là 15% * IP phát hành.

- Từ 76 đến 100 hợp đồngnhận mức ưu đãi (VND) là18% * IP phát hành.

- Trên 100 hợp đồngnhận mức ưu đãi (VND) là20% * IP phát hành.

IP phát hành là phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát hành, không bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ và phí đóng thêm (nếu có).

Quà tặng sẽ được phân bổ vào Tài khoản đầu tư thêm của Hợp đồng bảo hiểm.

Xem 227 lần