ShinhanBank Việt Nam báo lãi trước thuế 2021 gần 3,162 tỷ đồng

Thứ ba, 05 Tháng 4 2022 08:52

Ngân hàng TNHH MTV ShinhanViệt Nam (ShinhanBank Việt Nam) vừa công bố báo cáo kiểm toán 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.162 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước.

Nhìn chung trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của ShinhanBank Việt Nam khả quan hơn năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 12%, đạt gần 5,000 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 28% (384 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 18% (580 tỷ đồng). Một điểm trừ duy nhất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 6 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 258 tỷ đồng.

Trong năm, ShinhanBank Việt Nam dành ra hơn 427 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 76%, do đó ngân hàng báo lãi trước và sau thuế chỉ tăng 3% so với năm trước, đạt lần lượt gần 3.162 tỷ đồng và 2.527 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Shinhan Việt Nam

ShinhanBank Viet Nam bao lai truoc thue 2

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ShinhanBank  Việt Nam đạt 149.021 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi các TCTD khác tăng 15% (43.005 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 16% (74.945 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 5% so với đầu năm, lên mức 110.644 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá ghi nhận hơn 737 tỷ đồng, tăng 35%...

Xem 497 lần