OCB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 17.885 tỷ đồng

Thứ ba, 05 Tháng 4 2022 08:47

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chính về kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, OCB đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 29% so với năm trước, đạt 7.110 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tại thời điểm cuối năm 2022 tăng 25% so với đầu năm, lên mức 230.112 tỷ đồng,. Huy động thị trường 1 và dư nợ thị trường 1 lần lượt tăng 23% và 25%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 1%.

OCB dat ke hoach tang von dieu le 2

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Hội đồng quản trị cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022 thêm 4.186 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 412 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 30%. Nếu tăng vốn thành công, OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 13.699 tỷ đồng hiện tại lên 17.885 tỷ đồng.

OCB dat ke hoach tang von dieu le 3

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Mức thù lao cho HĐQT và BKS được đề xuất cho năm 2022 tối đa 49,77 tỷ đồng, tương đương 0,7% lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của OCB được dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2022 tới đây.

Xem 562 lần