Viecombank tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021

Thứ ba, 11 Tháng 1 2022 03:54

Ngày 10/01/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Phạm Quang Dũng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe ôngĐỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, TV HĐQT Vietcombank trình bày ”Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022“; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022“.

Mặc dù tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất thường do đại dịch COVID-19 gây ra cho môi trường kinh tế - xã hội, Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công “đa mục tiêu”: vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình chịu tác động của dịch COVID-19 thông qua các gói hỗ trợ lãi suất, giảm phí và giảm lãi suất cho vay, tái cơ cấu dư nợ hiện hữu. Tổng dư nợ được hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho vay tại 31/12/2021 đạt ~ 680.000 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt ~ 7.100 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với hỗ trợ trong năm 2020). Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt các chương trình an sinh xã hội phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Vietcombank cam kết thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền ~723 tỷ đồng, trong đó 246 tỷ đồng được đóng góp trực tiếp từ người lao động và quỹ phúc lợi; ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 381 tỷ đồng. Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 (~11.000 tỷ đồng).

Năm 2021, Vietcombank hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng. Huy động vốn thị trường I đạt ~1.154.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn (KKH) bình quân đạt 32,2%, tăng 3,3 điểm % so với năm 2020. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ đầu năm; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Dư nợ tín dụng đạt ~963.670 tỷ đồng, tăng 14,99% so với cuối năm 2020, góp phần cung ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời tuân thủ giới hạn tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,34%; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,63%. Trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấutheoThông tư 03- sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của NHNN. Tỉ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng. Các chỉ tiêu doanh số và phát triển khách hàng đạt kết quả khả quan. Doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng 19,2% so với 2020. Phát triển “khách hàng bán buôn tín dụng/huy động vốn mới” tăng 33,2%/45,2% so với 2020. Phát triển “khách hàng E-banking mới” và “khách hàng cá nhân mới” tăng 29,4%/4,9% so với 2020. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng 13,2% so với năm 2020. Doanh số thanh toán quốc tế-thanh toán thương mai tăng 23,7% so với năm 2020, thị phần ở mức 15,36%. Hiệu quả kinh doanh khả quan; thu phí dịch vụ tăng tốt. Lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021. Thu nhập thuần từ phí dịch vụ và thanh toán thương mại tăng 12,4% so với năm 2020, chiếm 17,7% trong tổng thu nhập hoạt động kinh doanh. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt ~2.900 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2020. Chỉ số ROAA và ROAE tăng cao so với 2020, đạt mức 1,55% và 20,83%.

Tại Hội nghị, Vietcombank sẽ thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Xem 355 lần