NCB chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thứ ba, 11 Tháng 1 2022 02:29

Ngày 30/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 150 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Quốc Dân (NCB), dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng bổ sung vào vốn điều lệ.

Nội dung chào bán cổ phiểu ra công chúng:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 150.000.000 cổ phiếu (một trăm năm mươi triệu cổ phiếu).

- Phương thức phân phối: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Thời gian phân phối là 90 ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký.

Các lĩnh vực NCB sẽ dùng vốn điều lệ có được từ việc tăng vốn đợt này bao gồm:

- Đầu tư vào công nghệ, phát triển các dự án digital banking;

- Đầu tư cho việc thay đổi hình ảnh nhận diện thương hiệu;

- Mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng chiến lược và khách hàng cá nhân cao cấp;

- Tăng năng lực tài chính cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân (AMC);

- Đảm bảo việc tuân thủ các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động…

NCB cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, minh bạch hóa việc sử dụng vốn và cũng là để các cổ đông chung sức cùng với HĐQT, Ban Điều hành NCB vì hiệu quả sử dụng vốn, vì quyền lợi của cổ đông và vì sự phát triển bền vững của NCB.

Xem 363 lần