Techcombank được chấp thuận thành lập 02 chi nhánh

Thứ ba, 04 Tháng 1 2022 05:24

Ngày 28/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 9181/NHNN-TTGSNH chấp thuận thành lập chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Techcombank đủ điều kiện thành lập 02 chi nhánh:

Chi nhánh Ecopark: Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Ecopark; Tên viết tắt: Techcombank Ecopark; Địa chỉ: Thửa đất số 420, tờ bản đồ số 11, thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Chi nhánh Đa Tốn: Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đa Tốn;Tên viết tắt: Techcombank Đa Tốn; Địa chỉ: Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 20, thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Techcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh đã được chấp thuận tại văn bản này theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Techcombank phải khai trương hoạt động chi nhánh trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiên hết hiệu lực.

Xem 843 lần