CHỦ NHẬT, 01/10/2023

KienlongBank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu

Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 07:33

Ngày 28/12/2021, Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên sàn giao dịch chứng khoán, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng.

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT KienlongBank cho biết, năm 2021 là 1 năm đặc biệt đối với KienlongBank, đánh dấu nhiều chuyển biến mang tính đột phá, tích cực không chỉ trên khía cạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh mà trên cả khía cạnh thực hiện hoàn thành các nội dung cam kết trên phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu.

Tính đến thời điểm hết quý 3 năm 2021, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt gần 900 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch cả năm. Dự kiến, hết năm 2021, KienlongBank sẽ đạt 100% kế hoạchđược đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên. Tỷ lệ nợ xấu toàn hàng giảm xuống dưới 2%, hoàn thành xuất sắc nội dung xử lý nợ xấu theo cam kết với Ngân hàng nhà nước.

"Để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm 2021, KienlongBank đã gấp rút chủ động xây dựng chuyển đổi chiến lược, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh, phù hợp hơn, thích ứng cao hơn với những diễn biến ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế từ dịch Covid-19. Trong đó, KienlongBank triển khai tập trung chiến lược chuyển đổi số, số hóa nền tảng ngân hàng, gia tăng sản phẩm của kênh ngân hàng số đối với sản phẩm, dịch vụ tài chính đa tiện ích, vươn tầm trở thành một trong những ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa", Bà Hằng khẳng định.

KienlongBank thong qua ke hoach niem yet co phieu 2

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT KienlongBank phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch KienlongBank cũng cho biết thực hiện mục tiêu chiến lược kể trên, KienlongBank đã và đang tích cực triển khai song song hai nhiệm vụ cùng một lúc bao gồm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tập trung hóa, lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng mô hình kênh bán phù hợp. Đồng thời với đó là chú trọng phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, cộng tác viên. Với chương trình hành động quyết liệt này, KienlongBank kỳ vọng sẽ mạnh mẽ đột phá, khẳng định vị thế của một ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực hàng đầu về số hóa.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình 13/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE hoặc HNX. Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho HĐQT KienlongBank về việc lựa chọn, quyết định xây dựng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương án triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Cùng với đó, Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệmchức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Hồng Phương, chức danh thành viên độc lập HĐQT KienlongBank đối với ông Trần Văn Trọng, và chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Minh.

Đồng thời, nhằm đáp ứng yêu cầu bổ sung nhân sự quản trị Ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh, cổ đông đã tán thành bầu bổ sung 3 thành viên HĐQTnhiệm kỳ 2018 - 2022, bao gồm: ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc KienlongBank; ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên độc lập HĐQT. Bổ sung 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, bao gồm: ông Lê Khắc Gia Bảo - Thành viên chuyên trách BKS, bà Đỗ Thị Tuyết Trinh - Thành viên chuyên trách và bà Vũ Hạnh Ngân - Thành viên không chuyên trách.

KienlongBank thong qua ke hoach niem yet co phieu 3

Các thành viên mới được bầu vào HĐQT và BKS của Kienlongbank.

Xem 702 lần