DIV bảo vệ an toàn cho gần 6,5 triệu tỷ đồng tiền gửi

Thứ tư, 22 Tháng 12 2021 07:24

Tính đến nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đang bảo vệ cho gần 6,5 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại hơn 1.280 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, hệ thống các tổ chức tín dụng luôn hoạt động ổn định, an toàn.

Đến 30/11/2021, tổng tài sản của DIV đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 76 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực để DIV sẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Trong năm 2021, cả hệ thống DIV đã không ngừng nỗ lực, chủ động xây dựng linh hoạt các phương án, kế hoạch để thực hiện đồng bộ, hiệu quả mọi mặt hoạt động.

Theo đó, 11 tháng đầu năm 2021, DIV đã thực hiện cấp mới 01 Chứng nhận tham gia BHTG, cấp 304 bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi và cấp lại 16 Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đảm bảo đúng quy định của pháp luật về cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Bên cạnh công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hạn mức 75 triệu đồng, DIV đã sớm xây dựng Kế hoạch cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hạn mức bảo hiểm tiền gửi mới ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 Quy định về hạn mức trả tiền là 125 triệu đồng. Tính đến 30/11/2021, DIV đã cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hạn mức mới cho gần 920 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt gần 72% kế hoạch; cấp hơn 2.400 bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho hơn 140 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tương ứng gần 20% bản sao Chứng nhận trên toàn hệ thống.

Đối với nghiệp vụ giám sát, DIV đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý; phát huy hiệu quả việc khai thác dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN); kịp thời đề xuất với NHNN để DIV tiếp cận thông tin báo cáo của tổ chức tài chính vi mô; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi duy trì việc gửi thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm theo quy định để kịp thời tham mưu cho NHNN những vấn đề phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD qua các báo cáo giám sát định kỳ và báo cáo giám sát chuyên sâu quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội, công tác kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của DIV gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, DIV đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại từng địa bàn để vừa an toàn trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra. DIV cũng tích cực thực hiện kiểm tra đối với các QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021.

DIV đã theo dõi, tham gia xử lý và cử cán bộ tham gia QTDND được kiểm soát đặc biệt (KSĐB). Bên cạnh đó, ngay sau khi NHNN ban hành Thông tư số 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB (thay thế Thông tư số 01/2018/TT-NHNN), DIV đã phê duyệt bổ sung vào Chương trình ban hành văn bản quản trị điều hành năm 2021 của DIV “Quy chế cho vay đặc biệt của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” để nâng cao vai trò của DIV trong quá trình tham gia KSĐB và để thống nhất trong nội bộ về quy trình, cách thức thực hiện, đồng thời chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2021.

Nhằm nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của DIV trong góp phần đảm bảo an toàn, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, DIV đã phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại 65 đại hội thành viên thường niên của các QTDND. Hàng trăm tin bài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều chương trình tọa đàm, buổi phỏng vấn đã được thực hiện thành công, các Bản tin bảo hiểm tiền gửi được phát hành theo định kỳ với nhiều bài viết của các chuyên gia uy tín. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền chính sách trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành, trong năm 2021, một số kênh truyền thông có lượng khán giả lớn đã được DIV khai thác như VTV1, VTV2, VOV giao thông... tạo sự lan tỏa chính sách một cách sâu rộng.

Không chỉ các mảng nghiệp vụ, công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách cũng được DIV coi là nhiệm vụ trọng tâm với một số kết quả đáng ghi nhận như: Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 12/12/2021; phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo NHNN để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện ký kết Quy chế làm việc trao đổi thông tin với hơn 30 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp Bộ với chủ đề “Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025”.

Đặc biệt, DIV đã báo cáo NHNN về nội dung các chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi và báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, các chính sách đề xuất tập trung vào những nội dung để nâng cao vài trò của DIV nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém. Ngoài ra, DIV đã cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi theo yêu cầu của NHNN; đồng thời thành lập Ban soạn thảo tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi và Tổ giúp việc Ban soạn thảo để chỉ đạo, thống nhất các đơn vị trong toàn hệ thống trong quá trình đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi; ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của DIV trong quá trình tham gia Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch của NHNN.

Xem 677 lần