VPBank lãi trước thuế hơn 11.700 tỷ trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ đóng góp của FE Credit lần đầu tiên xuống dưới 10%

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 08:01

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 10.132 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, động lực tăng trưởng lại chủ yếu đến từ mua bán chứng khoán, trong khi hoạt động cốt lõi ghi nhận sự sụt giảm.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III/2021 của VPBank đạt 7.474 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 16%, đạt 790 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác lại có kết quả khả quan hơn. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý III/2021 đạt 1.158 tỷ, tăng tới 184% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh ngoại hối quý III/2021 bị lỗ 9,6 tỷ đồng, tuy nhiên mức lỗ này thấp hơn so với mức lỗ 126,8 tỷ trong cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 123% lên 1.158 tỷ đồng. Mức tăng trưởng đột biến này đến từ các khoản nợ đã xử lý thu hồi được của VPBank.

Về chi phí, chi phí hoạt động trong quý III/2021 của giảm 11,9% so với cùng kỳ xuống mức 2.455 tỷ đồng. Nguyên nhân do ngân hàng giảm chi phí cho nhân viên xuống 1.378 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro quý III/2021 tăng 28,6% so với cùng kỳ lên 4.978 tỷ đồng, "ăn mòn" 65% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất trong quý III/2021 đạt 2.698 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của VPBank đạt hơn 33.200 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2020. Chi phí hoạt động 9 tháng ở mức 7.864 tỷ, giảm 8,8%. Chi phí dự phòng là 13.631 tỷ, tăng 32,3%.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2021 của VPBank đạt 11.736 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của VPBank hợp nhất là 479.432 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,1% đạt 317.290 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,5% đạt 239.357 tỷ đồng.

Nợ xấu của VPBank và công ty con cuối tháng 9/2021 ở mức 11.711 tỷ đồng, tăng 1.788 tỷ so với đầu năm, tương đương tăng 18%.

Với riêng ngân hàng mẹ VPBank, báo cáo tài chính cho biết, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng riêng lẻ đạt gần 10.900 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, ước tính lợi nhuận của ngân hàng mẹ đóng góp tới hơn 92% cho lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất. Như vậy, tỷ lệ đóng góp của công ty con FE Credit cho ngân hàng hợp nhất đã xuống dưới 8%. Trước đó, tỷ lệ đóng góp của FE Credit trong 6 tháng đầu năm là 12%.

Dư nợ cho vay của VPBank riêng lẻ tăng 15,3% trong 0 tháng đầu năm lên 254.959 tỷ đồng. Nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ chỉ tăng 235 tỷ, tương đương 4,2% so với đầu năm lên 5.814 tỷ đồng.

Xem 543 lần