Sacombank tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,56%

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 08:00

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của Sacombank sụt giảm so với cùng kỳ khi ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh.

Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý III/2021 của ngân hàng giảm tới 53% so với cùng kỳ, chỉ đạt 589 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng kém khả quan hơn, chỉ đạt 150 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 89% xuống còn 39 tỷ.

Thu nhập lãi thuần quý III/2021 đạt 3.313 tỷ, tăng 9,1%. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 68 tỷ, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý III/2021 của Sacombank đạt 4.198 tỷ đồng, giảm 12,7%. Ngân hàng cũng kiểm soát chi phí hoạt động, giảm 7,7% xuống 2.424 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng của Sacombank giảm 26,2% xuống 950 tỷ đồng. Dù đã giảm mạnh chi phí dự phòng, lợi nhuận quý III/2021 của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng âm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.249 tỷ, tăng 39,7%. Lãi sau thuế đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Sacombank đạt 494.295 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,8% đạt 356.440 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 2,1% xuống 418.839 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Sacombank giảm 212 tỷ trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 1,7% xuống 1,56%.

Xem 746 lần