Vietcombank tăng chi phí dự phòng

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 07:56

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021; Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của ngân hàng đạt 5.738 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ và là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong quý 3 năm nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Vietcombank đạt 19.311 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái với sự tăng trưởng tích cực ở hầu hết các mảng kinh doanh.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm của Vietcombank đạt 31.605 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 41,1% đạt 4.993 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 8% đạt 3.202 tỷ. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 118 tỷ trong khi cùng kỳ bị lỗ 14,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác đạt 1.823 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank tăng 21% đạt hơn 41.800 tỷ thì chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm là 14.518 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập giảm từ 36,4% xuống 34,7%.

Vietcombank tăng chi phí dự phòng lên 8.012 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 33% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2021 là 19.311 tỷ đồng. Lãi sau thuế là 15.471 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5% đạt 936.343 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,4% đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Đáng lưu ý, nợ xấu của Vietcombank tăng gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 10.884 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng mạnh nhất, gấp 14 lần cùng kỳ lên 3.122 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 44,8% lên 6.279 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 122% lên 1.483 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,62% lên 1,16%.

Xem 565 lần