VietinBank khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu

Thứ ba, 26 Tháng 10 2021 04:06

Từ ngày 28/10 - 18/11/2021, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) triển khai Chương trình khuyến mãi (CTKM) dành cho khách hàng mua trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 với ưu đãi quà tặng là tiền chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của các khách hàng.

Theo đó, các khách hàng được hưởng ưu đãi khuyến mãi của Chương trình là:

- Khách hàng cá nhân có số lượng mua tối thiểu là 2.000 trái phiếu hoặc giá trị mua tối thiểu là 200 triệu đồng (theo từng kỳ hạn) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

- Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng định chế tài chính phi tổ chức tín dụng có số lượng mua tối thiểu là 20.000 trái phiếu hoặc giá trị mua tối thiểu 2 tỷ đồng (gồm cả kỳ hạn 8 năm và kỳ hạn 10 năm) với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Chi tiết ưu đãi:

1. Đối với khách hàng cá nhân:

Khách hàng cá nhân mua trái phiếu ra công chúng nhận được số tiền khuyến mãi sau khi đã nộp đủ tiền mua trái phiếu. Cụ thể:

- Số tiền khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu kỳ hạn 8 năm = Số lượng mua trái phiếu 8 năm x 600 đồng/trái phiếu.

- Số tiền khuyến mãi cho khách hàng mua trái phiếu kỳ hạn 10 năm = Số lượng mua trái phiếu 10 năm x 1.200 đồng/trái phiếu.

2. Đối với khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính phi tổ chức tín dụng:

Khách hàng mua trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của VietinBank (kỳ hạn 8 năm và 10 năm) sẽ được nhận tiền khuyến mãi sau khi khách hàng đã nộp đủ tiền mua trái phiếutương ứng với số tiền mua tối thiểu. Cụ thể:

- Mua từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; nhận 5 triệu đồng;

- Mua từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; nhận 10 triệu đồng;

- Mua từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng; nhận 20 triệu đồng;

- Mua từ 20 tỷ đồng đến dưới 40 tỷ đồng; nhận 40 triệu đồng;

- Mua từ Từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng; nhận 60 triệu đồng;

- Mua từ 60 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng; 100 triệu đồng;

- Mua từ 100 tỷ đồng trở lên; nhận 200 triệu đồng.

Thể lệ Chương trình xem tại đây hoặc liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 826 lần