LienVietPostBank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro

Thứ hai, 25 Tháng 10 2021 09:34

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021, tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của LPB đạt 2.802 tỷ, lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng 255 tỷ, tương đương tăng 10,1% so với đầu năm lên 2.782 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 1,42%.

Nhiều mảng kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng cao. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2021, thu nhập lãi thuần của LPB đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán cũng khả quan hơn, có lãi 7 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Xem 610 lần