CHỦ NHẬT, 05/02/2023

VietinBank huy động thêm được lượng lớn tiền để tăng vốn cấp 2

Thứ ba, 10 Tháng 8 2021 03:54

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu các đợt 4,5,6,7 năm 2021 để tăng vốn cấp 2.

Theo đó, trong đợt 4, VietinBank đã phát hành thành công 700 trái phiếu, tổng trị giá 700 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm. Lãi suất cố định là 6,75%/năm, trả lãi hàng năm. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 28/7/2036.

Đợt 5, VietinBank phát hành thành công 50 trái phiếu, trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm và lãi suất cố định là 6,7%/năm, ngày đáo hạn 28/7/2036.

Đợt 6, VietinBank phát hành thành công 100 trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, lãi suất cũng cố định 6/7%/năm và ngày đáo hạn là 29/7/2036.

Và đợt 7, VietinBank phát hành được 1000 trái phiếu trị giá 1000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất phát hành thực tế là 6,57%/năm, trả lãi hàng năm. Ngày đáo hạn 29/7/2031.

Như vậy trong đợt này, VietinBank đã huy động được tổng cộng 1.850 tỷ đồng để bổ sung vào vốn cấp 2. Lãi suất của các đợt trái phiếu phát hành lần này cao hơn nhiều so với lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài (trên 36 tháng) mà ngân hàng này đang áp dụng (ở mức 5,6%/năm).

Trước đó, VietinBank cũng tiến hành tăng vốn cấp 1 thông qua chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ thêm hơn 29%, tương đương 10.823 tỷ đồng, lên hơn 48 nghìn tỷ. Nguồn để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019.

Xem 890 lần