Ông Võ Anh Nhuệ thôi chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối hành chính Sacombank

Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 03:08

Ngày 15/9/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có văn bản Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã có Quyết định số 3816/2023/QĐ-QTNNL về việc thôi nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Võ Anh Nhuệ - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối hành chính kể từ ngày 15/9/2023.

Ong Vo Anh Nhue thoi chuc Pho Tong Giam doc kiem Giam doc Khoi hanh chinh Sacombank

Hình ảnh ông Võ Anh Nhuệ

Được biết, ông Võ Anh Nhuệ sinh ngày 02/01/1972, có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng. Ông tham gia công tác tại Sacombank từ 14/06/2004. Ông Nhuệ từng là Chủ tịch Sacombank Lào và đã thôi kiêm nhiệm vị trí này từ ngày 3/7/2023.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Sacombank cũng đã có Quyết định số 3817/2023/QĐ-QTNNL về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tài chính đối với ông Hà Văn Trung từ ngày 18/9/2023. Ông Trung vẫn tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank. Trước đó, ngày 11/7/2023, ông Trung cũng đã thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SBA).

Như vậy, Ban điều hành của Sacombank hiện có bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là Tổng Giám đốc và 10 Phó Tổng Giám đốc là ông Hà Văn Trung, ông Nguyễn Minh Tâm, bà Quách Thanh Ngọc Thuỷ, ông Bùi Văn Dũng, ông Lê Đức Thịnh, ông Hoàng Thanh Hải, ông Đào Nguyên Vũ, ông Nguyễn Bá Trị, ông Hồ Doãn Cường, bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

(Nguồn: Sacombank)

Xem 246 lần