CHỦ NHẬT, 28/05/2023

MB giảm mạnh lãi suất cho vay từ nay đến hết năm 2021

Thứ hai, 19 Tháng 7 2021 08:45

Ngân hàng Quân đội (MB) thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu của nhiều đối tượng khách hàng cụ thể, lãi suất cho vay bình quân giảm toàn danh mục từ nay đến tháng 12/2021 là 1% tổng danh mục cho vay VNĐ.

Dự kiến, với các khách hàng thuộc đối tượng Cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 & Thông tư 03: Giảm lãi suất 1,5%/năm so với mức hiện tại và giảm 50% số tiền lãi phải thu của các khách hàng đến thời điểm hiện tại (tương đương mức lãi suất cho vay giảm 3 - 4%/năm).

Khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất, dịch vụ/ngành ưu tiên, khuyến khích tăng trưởng tín dụng của MB, Ngân hàng nhà nước: Giảm lãi suất 1,5%/năm so với mức hiện tại.

Khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh và vay mua nhà để ở, có nguồn thu nhập từ lương: Giảm lãi suất 2%/năm so với mức hiện tại đối với các khách hàng tại địa bàn khu vực phía nam (hiện nay đang có diễn biến phức tạp của Dịch Covid) và giảm 1,5% đối với các khách hàng ở địa bàn khác.

Khách hàng doanh nghiệp vay vốn lưu động hoặc đầu tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh: Giảm lãi suất 1%/năm so với mức hiện tại.

Ngân hàng MB lưu ý thêm, đối tượng giảm lãi suất lần này không bao gồm các khoản dư nợ đang được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất của MB và các đối tượng không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của MB, NHNN và Chính phủ.

Với các đối tượng khách hàng khác, MB sẽ tiếp tục xem xét và tiếp tục giảm lãi suất trên cơ sở đánh giá cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh, các cam kết của khách hàng và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh.

Riêng đối với các lĩnh vực, sản phẩm tiềm ẩn rủi ro cao (Kinh doanh bất động sản, chứng khoán), MB chưa xem xét giảm lãi suất cho vay trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các gói, chương trình lãi suất ưu đãi đối với khách hàng sản xuất kinh doanh thuộc các ngành/lĩnh vực thuộc đối tượng ưu tiên/khuyến khích. Mức lãi suất cho vay mới dự kiến dưới 7%/năm tùy từng đối tượng khách hàng trên cơ sở quy mô tăng trưởng tín dụng bổ sung được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Xem 842 lần