Năm 2023, Techcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 22.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 02:46

Ngày 29/3, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cùng kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 22.000 tỷ đồng (giảm 14% so với năm 2022), đồng thời, phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn và giữ chân nhân tài.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Techcombank được dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Theo Tài liệu báo cáo về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Techcombank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, dư nợ tín dụng đạt 511,297 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn 1,5%. Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn huy động. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Techcombank đặt ra cho năm 2023 là 22.000 tỷ đồng (giảm 14% so với năm 2022).

Năm 2023, Techcombank tiếp tục trình cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hiện tổng lợi nhuận chưa sử dụng của Techcombank tính đến ngày 1/1/2023 đạt hơn 58.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Techcombank sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, Techcombank sẽ phát hành thêm 5.272.297 cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 0,1499%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank được nâng từ 35.172.385.140.000 đồng lên 35.225.108.110.000 đồng.

Thời gian phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.Tổng số tiền thu được sau khi phát hành dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Techcombank…

(Nguồn: Techcombank)

Xem 132 lần