Chủ thẻ tín dụng FE CREDIT nhận hoàn tiền đến 1 triệu đồng

Thứ ba, 14 Tháng 3 2023 03:13

Từ ngày 09/03/2023 đến hết ngày 31/05/2023, Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) chính thức triển khai chương trình “Chi tiêu càng nhiều - Hoàn tiền càng thích”, dành riêng cho các chủ thẻ tín dụng do công ty phát hành.

Chu the tin dung FE CREDIT nhan hoan tien 1

Theo đó, 10 chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 200K nếu có tổng số lượng giao dịch cao nhất trong mỗi tuần (với điều kiện khách hàng dùng thẻ giao dịch tối thiểu 1 lần/tuần, 4 lần/tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình). Đặc biệt, 6 chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 1 triệu đồng nếu có tổng số tiền giao dịch chi tiêu cao nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tuy nhiên, nếu số lượng chủ thẻ hợp lệ nhiều hơn số lượng giải thưởng của chương trình thì thứ tự ưu tiên trao giải sẽ được căn cứ vào số lượng giao dịch nhiều hơn hoặc tổng giá trị giao dịch cao hơn hoặc ngày giao dịch sớm hơn. Chi tiết điều kiện và điều khoản của chương trình xem tại đây.

Chu the tin dung FE CREDIT nhan hoan tien 2

Đồng thời, từ ngày 09/03/2023 đến 08/06/2023, chủ thẻ tín dụng FE CREDIT còn được hoàn tiền 1 triệu đồng khi có tổng số tiền giao dịch trên thẻ cao nhất trong tháng (với điều kiện tổng giá trị giao dịch tối thiểu 2 triệu đồng/tháng) và đảm bảo có phát sinh chi tiêu suốt 3 tháng diễn ra chương trình (tối đa 10 chủ thẻ/tháng được nhận hoàn tiền).

Chương trình được áp dụng cho các chủ thẻ đã từng phát sinh giao dịch chi tiêu trước ngày 08/01/2023 nhưng không phát sinh giao dịch chi tiêu từ ngày 08/01/2023 đến ngày 08/03/2023. Nếu số lượng chủ thẻ hợp lệ nhiều hơn số lượng ưu đãi của chương trình thì thứ tự ưu tiên trao giải căn cứ vào tổng giá trị giao dịch cao hơn, số lượng giao dịch nhiều hơn, ngày giao dịch sớm hơn. Chi tiết điều kiện và điều khoản của chương trình xem tại đây.

(Nguồn: FE CREDIT)

Xem 145 lần