FE CREDIT điều chỉnh biểu phí và lãi suất của thẻ tín dụng từ ngày 13/3/2023

Thứ hai, 13 Tháng 3 2023 02:55

Từ ngày 13/3/2023, Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) vừa cho biết, chính thức thay đổi biểu phí và lãi suất của Thẻ tín dụng do công ty phát hành.

FE CREDIT dieu chinh bieu phi va lai suat cua the tin dung

Cụ thể, như sau: Đối với Thẻ tín dụng FE CREDIT Plus+, khách hàng xem chi tiết tại đây; Đối với Thẻ tín dụng FE CREDIT Smartplus, khách hàng xem chi tiết tại đây; Đối với Thẻ tín dụng FE CREDIT Gold, khách hàng xem chi tiết tại đây; Đối với Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+, khách hàng xem chi tiết tại đây

(Nguồn: FE CREDIT)

Xem 262 lần