Cẩm nang sử dụng thẻ tín dụng THE FIRST

Thứ tư, 08 Tháng 3 2023 05:12

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa giới thiệu Cẩm nang sử dụng thẻ tín dụng Shinhan Finance Mastercard The First (Hạng Vàng) - gọi tắt là thẻ tín dụng THE FIRST, nhằm giới thiệu và hướng dẫn chủ thẻ cách sử dụng an toàn, hiệu quả.

Chủ thẻ tín dụng THE FIRST được miễn phí thường niên năm đầu tiên

Cam nang su dung the

Xem 173 lần