Danh sách công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tại Việt Nam

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 07:33

Theo cập nhật trên website www.sbv.gov.vn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31/12/2022, trên toàn hệ thống có 16 công ty tài chính được chính thức cấp phép hoạt động, trong đó nhiều công ty 100% vốn nước ngoài. Trong số này có 14 công ty là hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng chính thức ra mắt

[e-Magazine] Hoàn thiện khung khổ pháp lý về xử lý nợ xấu

Xem thêm: Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng chính thức ra mắt

Xem 2346 lần