Chủ thẻ Home Credit mua sắm online có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 20% tối đa là 100K

Thứ tư, 06 Tháng 7 2022 03:03

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/09/2022, chủ thẻ Công ty tài chính Home Credit mua sắm online còn có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 20% tối đa là 100K.

Theo đó, 03 giao dịch online hợp lệ đầu tiên trong 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mở thẻ sẽ nhận hoàn tiền 20% trên tổng giá trị giao dịch online tối đa là 100K.

Thông tin chi tiết về điều kiện & điều khoản của chương trình xem tại đây.

Xem 279 lần