Thanh toán bằng thẻ FE CREDIT, nhận hoàn tiền

Thứ năm, 17 Tháng 2 2022 08:27

Từ 14/02 - 31/3/2022, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC (VPB SMBCFC) triển khai trên toàn quốc chương trình khuyến mại “Ưu đãi hoàn tiền 10K trên Google Play hoặc App Store khi thanh toán bằng thẻ FE CREDIT.

Khách hàng tham gia chương trình sẽ được Hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng FE CREDIT cho các giao dịch trên Ứng dụng Google Play và App Store thanh toán bằng nguồn tiền từ thẻ tín dụng FECREDIT. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 99.000.000 đồng

Nội dung chương trình:

- Chủ thẻ sử dụng Thẻ tín dụng FE CREDIT liên kết thành công vào Google Play và App Store lần đầu tiên và có giao dịch thỏa điều kiện trong thời gian diễn ra Chương trình hoặc Chủ thẻ không chi tiêu trên Google Play và App Store trên 60 ngày sẽ được nhận được ưu đãi sau:

- Ưu đãi hoàn tiền: Hoàn 10.000 đồng cho mỗi giao dịch đầu tiên từ 100.000 đồng khi thanh toán trên Google Play và AppStore bằng  nguồn tiền từ thẻ tín dụng FECREDIT từ 14/02-31/03/2022 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình

- Hình thức hoàn tiền: Tiền hoàn lại sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản thẻ FE CREDIT của Chủ thẻ thỏa điều kiện Chương trình trong thời gian tối đa không quá 45 ngày sau khi kết thúc chương trình. Tiền hoàn thành công vào tài khoản thẻ của Chủ thẻ sẽ được VPB SMBC FC thông báo bằng tin nhắn đến số điện thoại mà Chủ thẻ đã đăng ký trên hệ thống của VPB SMBCFC

Cơ cấu giải thưởng:

- Giá trị giao dịch tối thiểu được áp dụng hoàn tiền (VNĐ): 100.000 VNĐ;

- Giá trị mỗi lượt hoàn tiền (VNĐ): 10.000 VNĐ;

- Số lượt hoàn tối đa/Chủ thẻ: 1 lần cho mỗichủ thẻ

Điều kiện và Điều khoản chung:

- VPB SMBC FC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, hóa đơn giao dịch thanh toán bằng thẻ Tín dụng, để bảo đảm rằng các giao dịch của khách hàng là hợp lệ theo bản Điều khoản và Điều kiện này.

- Sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, VPB SMBC FC sẽ không nhận và giải quyết bất cứ thắc mắc của khách hàng.

- Chủ thẻ tham gia chương trình ưu đãi đồng ý rằng sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và Điều kiện này, và tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định hoặc chỉ thị liên quan đến Chương trình mà VPB SMBC FC sửa đổi tùy theo từng thời điểm.

- Khách hàng hiểu rõ VPB SMBC FC có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ quy định thuộc điều kiện và điều khoản chương trình này theo từng thời điểm mà không cần thông báo và được sự đồng ý trước của khách hàng. Tất cả các lựa chọn và/hoặc quyết định do VPB SMBC FC đưa ra liên quan đến chương trình là quyết định cuối cùng và được đăng lên Website của VPB SMBC FC hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà VPBSMBC FC cho là phù hợp trước khi áp dụng ba (03)ngày.

- Mọi tranh chấp, bất đồng phát sinh từ/hoặc liên quan đến chương trình sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải giữa các bên liên quan. Trong trường hợp việc thương lượng, hòa giải không thành công, các bên thống nhất đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Địa điểm giải quyết tranh chấp là tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là Tiếng Việt. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài và các chi phí luật sư. Phán quyết trọng tài có giá trị buộc các bên phải thi hành. Trong thời gian Trọng tài chưa đưa ra phán quyết, các bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của Thể lệ tham gia chương trình.

Mọi thắc mắc liên quan, chủ thẻ liên hệ VPB SMBC FC theo số: 19006939.

Xem 505 lần