Chủ thẻ tín dụng LOTTE Finance Visa nhận quà Giáng sinh

Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 01:24

Từ 02/12/2021 - 01/01/2022, Công ty tài chính LOTTE Finance triển khai chương trình khuyến mại “Vui giáng sinh, rinh quà cực thích”dành cho chủ thẻ chính của thẻ tín dụng LOTTE Finance Visa.

Cơ cấu quà tặng

1. Hoàn tiền do khách hàng chi tiêu

Chu the tin dung LOTTE Finance Visa nhan qua Giang sinh 2

2. Hoàn tiền do khách hàng chuyển đổi trả góp

Chu the tin dung LOTTE Finance Visa nhan qua Giang sinh 3

Cách thức trao quà:

Trong vòng 25 ngày sau khi kết thúc thời gian khuyến mại, LOTTE Finance sẽ hoàn tiền vào thẻ tín dụng của khách hàng đủ điều kiện. Chi tiết số tiền hoàn sẽ được thể hiện trên Bảo sao kê gửi cho chủ thẻ.

Chi tiết điều khoản và điều kiện chương trình, tham khảo tại đây.

Xem 401 lần