Thanh toán khoản vay cung Ví Moca, hoàn ngay 100.000 đồng

Thứ năm, 15 Tháng 7 2021 08:47

Từ 09 - 31/7/2021, Công ty tài chính Home Credit và Ví Moca lại tiếp tục "hợp sức" đem đến thêm ưu đãi 100.000 đồng khi thanh toán khoản vay từ 1.200.000 đồng, số tiền sẽ được hoàn tiền vào ví điện tử để tiếp tục thanh toán hóa đơn hoặc mua sắm tùy thích.

Chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng ưu đãi hoặc hết thời gian áp dụng cho ứng dụng  trực tuyến của đối tác, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Những khách hàng đã được nhận ưu đãi hoàn tiền vào Ví Moca trong giai đoạn 01/7/2021 - 09/7/2021 sẽ không nhận được ưu đãi kỳ này.

Chi tiết điều kiện và điều khoản áp dụng xem tại đây.

Xem 979 lần