VNPost công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 06 Tháng 4 2022 02:23

Ngày 04/4/2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đối soát và Văn phòng Tổng công ty.

Theo đó, Tổng công ty điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực; bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Trưởng Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính giữ chức vụ Chánh Văn phòng và ông Đỗ Hải Nguyên, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng Trung tâm Đối soát. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2022.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Tổng giám đốc chúc mừng các tập thể và 3 đồng chí được bổ nhiệm hôm nay. Chúc các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thể hiện rõ bản lĩnh trí tuệ, sự sáng tạo, sự kiên định. Mong các đồng chí thể hiện được những ưu điểm của mình để cùng với tập thể đoàn kết một lòng để hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh, các đồng chí bổ nhiệm, đặc biệt là Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực, Văn phòng Tổng công ty những cán bộ gắn bó lâu năm với Bưu điện Việt Nam từ khi ra trường cho đến nay và trải qua nhiều vị trí công tác từ cán sự, chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó các đơn vị, Phó Trưởng các ban trưởng thành lên. Đây là một điều đáng mừng và Tổng Giám đốc rất mong Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực sẽ đào tạo lớp cán bộ chúng ta trưởng thành từ đơn vị lên. Đó là nền tảng, là điều kiện tốt để Tổng công ty phát triển ổn định bền vững và thực sự đột phá trong giai đoạn mới.

VNPost cong bo cac quyet dinh bo nhiem can bo 2

Tổng giám đốc Chu Quang Hào phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới bổ nhiệm, Tổng giám đốc yêu cầu các cán bộ cần khẩn trương nắm bắt công việc, tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trong tâm ngay sau khi nhận nhiệm vụ. Một là, phát huy rất tốt tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo, quyết đoán và chỉ đạo nhanh, dứt điểm từng đầu việc, đưa hiệu quả và năng suất công việc thay đổi 1 cách căn bản và đột phá. Hai là, đoàn kết CBCNV, lãnh đạo đơn vị, tạo văn hóa, không khí làm việc tích cực, chủ động, hăng say và phát huy tinh thần tập thể, trí tuệ tập thể. Ba là, chỉ đạo công việc đúng phân kỳ, đúng yêu cầu. Bốn là, nhanh chóng nắm bắt tổng thể, đi ngay vào việc nóng của đơn vị mình để cùng lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm để xử lý các công việc nhanh chóng, không được chậm trễ. Năm là, rà soát, bổ sung, kiện toàn các phòng, nhân sự của các phòng, bố trí giao việc hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Sáu là, chủ động phối hợp với các Ban, Trung tâm của Tổng công ty giải quyết dứt điểm các đầu việc; Rà soát toàn bộ vấn đề phân công, trách nhiệm công việc của lãnh đạo ban, lãnh đạo phòng, chuyên viên trong phòng.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các Ban, Trung tâm, các đơn vị Khối cơ quan Tổng công ty phối hợp chặt chẽ, ủng hộ triệt để giúp cho các cán bộ được bổ nhiệm lần này đạt hiệu quả chất lượng công việc cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian tới.

Xem 513 lần