Smartpay giảm phí quản lý tài khoản chỉ còn 1.000 đồng

Thứ tư, 06 Tháng 4 2022 02:05

Từ ngày 01/4/2022, Smartpay sẽ giảm phí quản lý tài khoản đối với Ví khách hàng Đơn vị chấp nhận thanh toán (DVCNTT) không có phát sinh giao dịch.

Chi tiết:

Smartpay giam phi quan ly tai khoan 2

* Lưu ý:

- Mức phí này áp dụng từ ngày 01/4/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Trường hợp số dư trên ví chính không đủ, Smartpay sẽ thực hiện thu phí bổ sung khi tài khoản ưu đãi có số dư.

- Khách hàng không cần đóng khoản phí nhỏ này nếu đã thực hiện tối thiểu 01 giao dịch thanh toán trong vòng 60 ngày trên Ví Smartpay.

Xem 533 lần