Bưu điện tỉnh Lạng Sơn “Trợ thủ đắc lực” trong hỗ trợ tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính

Thứ ba, 22 Tháng 3 2022 10:09

Hơn 1 năm trở lại đây, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thay thế công chức một số sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (PVHCC). Với nhiều giải pháp cụ thể, Bưu điện tỉnh đã triển khai và đem lại kết quả tích cực, góp phần tiết kiệm nhân lực, chi phí cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Từ tháng 10/2020, thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh đã thực hiện thí điểm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thay 6 sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh. Sau 6 tháng thí điểm, đến tháng 4/2021, Bưu điện tỉnh đã nhận chuyển giao chính thức nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 4 sở, ban, ngành gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sau hơn một năm, nhân viên bưu điện đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả 633 hồ sơ TTHC, trong đó, có 457 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 176 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ trên đều được trả đúng hạn.

Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Có thể nói, Bưu điện tỉnh thực sự là “trợ thủ đắc lực” trong thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC cho 4 sở, ngành. Việc này đã giúp các sở, ngành giảm tải công việc, giảm áp lực, nhân lực từ 8 công chức xuống còn 2 nhân viên bưu điện. Đồng thời, cơ sở vật chất như: máy tính, bàn ghế làm việc… tại trung tâm cũng giảm xuống, góp phần tiết kiệm chi phí cho tỉnh.

Là một trong những đơn vị được bưu điện tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, từ năm 2021 đến nay, Sở VHTT&DL đã có 83 hồ sơ TTHC được nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết, trong đó, 100% hồ sơ giải quyết đúng. Ông Vi Anh Thắng, Chánh Văn phòng Sở VHTT&DL cho biết: Lượng hồ sơ TTHC hằng năm của sở phát sinh không nhiều, việc chuyển giao để bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC giúp sở tiết kiệm được 1 nhân lực làm nhiệm vụ này.

Để có được những kết quả và sự ghi nhận như vậy, thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh, hằng năm, với phương châm “Bưu điện đồng hành cùng chính quyền xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp”, Bưu điện tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác này. Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Cụ thể, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí 2 nhân viên đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất thực hiện giao dịch hồ sơ TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh cũng đã cử cán bộ, nhân viên tham gia 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC; quy cách ứng xử với người dân ở bộ phận “một cửa”… do cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh tổ chức.

Song song với bố trí cơ sở vật chất và nhân lực, hằng năm, Bưu điện tỉnh cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan tại TTPVHCC và các sở, ban, ngành để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, nắm rõ hơn về các quy định của TTHC đơn vị đang thực hiện tiếp nhận thay để thuận lợi trong quá trình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Được biết thời gian tới, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các cấp mở rộng phương án chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho bưu điện; tham mưu đề xuất mở rộng phạm vi chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành tại TTPVHCC. Đồng thời, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC, cập nhật những thay đổi về chính sách, quy định mới cho đội ngũ nhân viên bưu điện, nâng cao chất lượng phục vụ.

Xem 329 lần