MoMo chuyển đổi trả góp dư nợ Ví Trả Sau thanh toán nhiều kỳ

Thứ năm, 24 Tháng 2 2022 06:54

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thanh toán dư nợ, vừa qua, Ví Trả Sau đã cho ra mắt tính năng mới: Chuyển đổi trả góp dư nợ (hóa đơn) cuối kỳ; khách hàng có dư nợ đến hạn có thêm lựa chọn chuyển đổi trả góp để chia nhỏ khoản thanh toán thành nhiều kỳ, chủ động tài chính và yên tâm chi tiêu.

Ví Trả Sau trên MoMo cung cấp hạn mức tiền lên đến 10 triệu đồng cho khách hàng sử dụng trước, trả sau với lãi suất 0% lên đến 45 ngày. Tính năng mới ra mắt của Ví Trả Sau giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi trả góp cho dư nợ đến hạn, linh hoạt thanh toán trong nhiều kỳ.

Điu kin và điu khon tr góp

Đối tượng được tham gia trả góp là tất cả khách hàng đã có Ví Trả Sau thỏa các điều kiện sau:

- Dư nợ cần chuyển đổi trả góp + Phí chuyển đổi trả góp ≤ Hạn mức Ví Trả Sau của khách hàng được TPBank cấp.

- Hóa đơn khách hàng muốn chuyển đổi trả góp có giá trị tối thiểu từ 300.000đồng trở lên.

- Tại thời điểm chuyển đổi trả góp, khách hàng không có hóa đơn nào bị quá hạn.

Thi gian được tham gia tr góp

Thời gian tham gia chuyển đổi trả góp được tính từ ngày 1 đến ngày đến hạn thanh toán của hóa đơn dựa trên hạn mức của khách hàng. Ví dụ: Hóa đơn Ví Trả Sau của khách hàng đến hạn thanh toán vào ngày 10 thì khách hàng có thể chuyển đổi trả góp từ ngày 1 đến ngày 10.

Cách thc đ thanh toán các hóa đơn tr góp:

Hiện tại tính năng trả góp chưa áp dụng cho việc tất toán trước hạn, do đó, khách hàng chỉ được thanh toán từng hóa đơn trả góp khi đến hạn thanh toán.

Hướng dn chuyn đi tr góp dư n Ví Tr Sau

MoMo chuyen doi tra gop du no Vi Tra Sau 2

Lưu ý khi chuyn đi tr góp: Chuyển đối trả góp 0%: là loại trả góp mà khách hàng sẽ không bị tính lãi suất trên số tiền chuyển đổi trả góp.

Phí chuyn đi tr góp:

- Tương ứng với các kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng.

- Số tiền phí được làm tròn lên đến đơn vị đồng.

- Phí chuyển đổi trả góp tối thiểu là 50.000đồng.

- Phí chuyển đổi được chia đều cho các tháng.

Phí chậm trả (trả góp): Khác với phí chậm trả (đối với các hóa đơn trả sau), phí chậm trả (trả góp) khi hóa đơn quá hạn sẽ được tính như sau:

[Phí chậm trả (trả góp)] = 4% x [Dư nợ trả góp chậm trả]

Tổng số tiền khách hàng cần thanh toán tại mỗi kỳ khi chuyển đổi trả góp:

Số tiền phải trả = Dư nợ chuyển đổi trả góp/kỳ hạn + Phí chuyển đổi trả góp/kỳ hạn + Phí chậm trả (nếu có).

Mọi thắc mắc về tính năng chuyển đổi trả góp của Ví Trả Sau, khách hàng có thể liên hệ MoMo:Hotline: 1900 5454 41; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 485 lần