Vietnam Post Lào Cai đào tạo kinh doanh cho nhân viên Bưu điện Văn hóa xã

Thứ năm, 17 Tháng 2 2022 08:36

Ngày 16/02/2022, Bưu điện tỉnh Lào Cai(Vietnam Post Lào Cai) tổ chức lớp tập huấn và hỗ trợ thúc đầy kinh doanh trên hệ thống Bưu điện Văn hóa xã năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có trên 30 cán bộ, nhân viên và người lao động là Lãnh đạo đơn vị, chuyên quản và nhân viên Bưu điện Văn hóa xã thuộc Bưu điện thành phố và Bưu điện huyện Bát Xát.

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: định hướng phát triển Bưu điện Văn hóa xã năm 2022; giới thiệu sản phẩm dịch vụ nhóm Bưu chính Chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối Truyền thông; hướng dẫn kỹ năng kinh doanh, nghiệp vụ phần mềm và cơ chế bán hàng…

Thông qua lớp tập huấn lần này, Ban tổ chức lớp học mong muốn học viên có thể nắm rõ về các sản phẩm, dịch vụ và nghiệp vụ bán hàng để thực hiện tốt công tác bán hàng. Chủ động lập kế hoạch, thu thập thông tin khách hàng trên địa bàn. Thực hiện tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Qua đó, thúc đẩy doanh thuBưu điện Văn hóa xã đảm bảo hoàn thành kế hoạch và đóng góp tỷ trọng doanh thu của toàn Bưu điện tỉnh trên 20%.

Xem 322 lần