VNPT Pay ưu đãi “Mở Mobile Money - Nhận 100K tức thì"

Thứ năm, 23 Tháng 12 2021 02:59

Từ 16- 31/12/2021, ưu đãi sẽ thuộc về khách hàng nhận được tin nhắn từ VNPT Pay và thực hiện kích hoạt tài khoản Mobile Money theo hướng dẫn trong thời gian chương trình “Mở Mobile Money - Nhận 100K tức thì” diễn ra.

Quà tặng của chương trình là thẻ voucher trị giá 100% giá trị hóa đơn, tối đa 100.000đ/giao dịch/khách hàng.

Khách hàng có thể sử dụng thẻ voucher để hỗ trợ giảm trừ khi thanh toán các dịch vụ trên ứng dụng VNPT Pay bằng nguồn tiền Mobile Money (không áp dụng thanh toán tự động).

Điu kin s dng th voucher:

Tại thời điểm sử dụng thẻ voucher: Đảm bảo số dư của tài khoản Mobile Money > 0đ và đủ để thanh toán phần giá trị còn thiếu.

Quy đnh th voucher:

- Hạn sử dụng: 03 ngày kể từ khi khách hàng nhận được. Hết hạn, hệ thống sẽ thu hồi các thẻ voucher chưa được sử dụng.

- Không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.

- Một thẻ voucher chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán.

- Khi sử dụng thẻ voucher để thanh toán: Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị nhỏ hơn giá trị thẻ voucher, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền còn thừa. Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị thẻ voucher, khách hàng cần đảm bảo số dư tài khoản Mobile Money đủ để thanh toán số tiền còn thiếu.

Quy đnh chung ca chương trình:

- Mỗi số điện thoại được nhận 01 lần ưu đãi/chương trình.

- Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.

- VNPT Pay không hỗ trợ hủy giao dịch mà đã được hưởng khuyến mại của chương trình.

- Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình. Sau thời hạn này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại.

- Trường hợp khách hàng đã nhận được thẻ voucher nhưng trong quá trình sử dụng gặp sự cố hoặc chưa nhận được do lỗi của VNPT Pay, thì sẽ được hoàn bù thẻ voucher đúng giá trị của thẻ bị lỗi hoặc chưa nhận và có hạn sử dụng 03 ngày kể từ khi được nhận.

- VNPT Pay có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.

- Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay.

Hướng dn kích hot tài khon Mobile Money - VNPT Pay

- Cách 1: Đăng ký qua USSD;

- Cách 2: Đăng ký qua SMS;

- Cách 3: Dăng ký qua ứng dụngVNPT Pay;

- Cách 4: Đăng ký tại các Điểm giao dịch của VNPT Pay.

VNPT Pay uu dai Mo Mobile Money Nhan 100K tuc thi 2

Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18001091 (nhánh 3).

Xem 597 lần