VNPT đứng TOP 5 về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Thứ hai, 20 Tháng 12 2021 06:45

Ngày 16/12/2021, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chứcLễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2021.

Năm nay, VNISA mở thêm nhóm hạng mục bình chọn mới dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam với: Top 5 về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng, top 5 về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, top 5 về mật mã, xác thực và chữ ký số.Năm nay, danh hiệu Chìa khóa vàng được lựa chọn và trao cho 34 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu, gồm các hạng mục sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, giải pháp nền tảng an toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số, giải pháp giao dịch điện tử an toàn và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Tập đoàn VNPT vinh dự là doanh nghiệp có 02 sản phẩm, dịch vụ gồm: hệ thống ngăn chặn kết nối độc hại ( Hạng mục Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc); hệ thống hợp đồng điện tử VNPT ( Hạng mục Giải pháp giao dịch điện tử an toàn) đạt danh hiệu Chìa Khóa vàng. Ngoài ra VNPT cũng là doanh nghiêp đạt 3 lượt Top 5 gồm: Hạng mục Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng; Hạng mục Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng; Hạng mục Top 5 doanh nghiệp về mật mã, xác thực và chữ ký số…của danh hiệu Chìa Khóa vàng.

Danh hiệu Chìa khóa vàng được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Xem 544 lần