Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Vietnam Post ký thỏa thuận hợp tác

Thứ năm, 25 Tháng 11 2021 05:41

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng) - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên trong việc thúc đẩy triển khai chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, phục vụ cho người dân và xã hội. Với nền tảng là dữ liệu dân cư, căn cước công dân, mục tiêu mà Trung tâm hướng tới là các sản phẩm và dịch vụ chất lượng giúp thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Vietnam Post là doanh nghiệp bưu chính quốc gia được giao nhiệm vụ duy trì và quản lý mạng bưu chính công cộng với gần 13.000 điểm phục vụ phủ khắp toàn quốc, tới tận biên giới, hải đảo, hơn 52.000 lao động, cùng bề dầy kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bán lẻ…. Phát huy vai trò là cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính và là cầu nối giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp và người dân trên cả nước, thời gian qua Vietnam Post đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành chính công như tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; định danh, xác thực điện tử; tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa….

Thời gian qua, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Vietnam Post đã phối hợp triển khai thành công một số dự án quan trọng như: nhập dữ liệu dân cư, chuyển phát căn cước công dân gắn chíp.

Trên cơ sở kết quả hợp tác này cùng với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của hai bên, thời gian tới Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Vietnam Post sẽ đẩy mạnh hợp tác trong việc triển khai một số dịch vụ như: định danh, xác thực điện tử; thu thập dữ liệu và xác minh thông tin công dân; tạo lập và quản lý các thông tin quanh định danh số cho công dân; khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số phục vụ quản lý dân cư; khai thác bản đồ số phục vụ các nghiệp vụ định danh, xác thực điện tử gắn với địa chỉ số và bản đồ số; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4...

Trung tam Nghien cuu ung dung va Vietnam Post ky thoa thuan hop tac 2

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post khẳng định việc khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư, căn cước công dân sẽ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. Vietnam Post là doanh nghiệp nhà nước uy tín, tích cực đổi mới, sáng tạo và làm chủ khoa học công nghệ và là doanh nghiệp Bưu chính tiên phong trong chuyển đổi số. Hiện nay, Vietnam Post đang làm chủ nhiều nền tảng số và nhiều điều kiện thuận lợi để việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng được hiệu quả và triển khai đồng bộ, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội. Điển hình là hệ sinh thái số gồm: định danh xác thực địa chỉ PostID; bản đồ số thuần Việt; sàn thương mại điện tử thuần việt Postmart.vn; nền tảng trung gian thanh toán, app công dân số.... Đặc biệt, trong lĩnh vực hành chính công, Vietnam Post đã tạo dựng được chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh từ việc tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, chuyển phát, định danh xác thực đến thanh toán. Việc này đã đóng góp rất lớn vào trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại tiện ích cho người dân và góp phần phát triển xã hội số, chính quyền số.

Xem 1038 lần