Thanh toán FPT Play, hoàn tiền liền tay 15%

Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 03:07

Duy nhất từ ngày 01 - 31/12/2021, khi lần đầu thanh toán dịch vụ FPT Play bằng Ví MoMo, khách hàng chưa từng thanh toán dịch vụ FPT Play bằng Ứng dụng MoMo trước đó sẽ được hoàn 15% giá trị hóa đơn (tối đa 30.000đồng).

Quy đnh chương trình

- Chương trình áp dụng cho khách hàng chưa từng thanh toán FPT PLAY bằng MoMo.

- Chương trình chỉ diễn ra trong thời gian từ 01/12/2021 đến 31/12/2021 hoặc cho đến khi hết ngân sách.

- Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 1 lần (1 lần/1 í/V1 CMND/1 SĐT).

- Không áp dụng cùng lúc với các CTKM khác cùng dịch vụ.

- Để tham gia và được hoàn tiền, khách hàng phải liên kết tài khoản Ví MoMo với ngân hàng.

- Trường hợp khách hàng hủy giao dịch, giá trị khuyến mãi đã hoàn sẽ không bị thu hồi. Tuy nhiên, giá trị còn lại trả về tài khoản Ví MoMo sẽ là số tiền đã thanh toán dịch vụ trừ đi giá trị khuyến mãi.

- Khách hàng được nhận hoàn tiền khi trạng thái giao dịch thông báo thành công.

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến do số lượng ưu đãi có hạn.

- Chương trình chỉ áp dụng đối với phương thức thanh toán trực tiếp FPT Play thông qua MoMo.

- Chương trình không áp dụng ưu đãi đối với nguồn tiền Ví Trả Sau trên MoMo khi thanh toán dịch vụ FPT Play.

- Mọi quyết định của Ví MoMo là quyết định cuối cùng.

Hướng dn thanh toán

1. Đối với thiết bị iOS:

- Bước 1: Mở website: https://fptplay.vn/ > Chọn gói dịch vụ;

- Bước 2: Tại màn hình xác nhận đơn hàng > Chọn Ví MoMo làm phương thức thanh toán;

- Bước 3: Đăng nhập Ví MoMo > Xác nhận thanh toán trên màn hình MoMo thành công;

- Bước 4: MoMo gửi thông báo và xác nhận hoàn tiền về Ví MoMo.

2. Đối với thiết bị Android và thiết bị khác:

- Bước 1: Mở ứng dụng FPT PLAY hoặc website: https://fptplay.vn/ > Chọn gói dịch vụ;

- Bước 2: Tại màn hình xác nhận đơn hàng > Chọn Ví MoMo làm phương thức thanh toán;

- Bước 3: Quét mã QR thanh toán MoMo;

- Bước 4: Xác nhận thanh toán trên màn hình MoMo thành công;

- Bước 5: MoMo gửi thông báo và xác nhận hoàn tiền về Ví MoMo.

Sau khi hoàn thành các bước như hướng dẫn, khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn tương ứng 15% giá trị hóa đơn thanh toán (tối đa 30.000đồng) về Ví MoMo.

Xem 672 lần