CHỦ NHẬT, 26/03/2023

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam triển khai chương trình công tác tháng 03/2023

Thứ hai, 27 Tháng 2 2023 01:52

Ngày 27/02/2023, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có báo cáo kết quả công tác tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2023.

Theo đó, trong tháng 2/2023, các Ban, đơn vị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam  đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch với khối lượng lớn công việc cùng những việc đột xuất phát sinh.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tích cực nghiên cúu, tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngành và các Tổ chức hội viên, thông qua đó kiên nghị Cơ quan soạn thảo xem xét hoàn thiện khuôn khô pháp lý, như: dự thảo một số nội dung tại Luật các TCTD (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về phát hành trái phiếu DN riêng lẻ; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định hoạt động thông tin tín dụng của NHNN; dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD phi ngân hàng; mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ...

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng đã quan tâm nắm bắt, cập nhật tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ của các Tổ chức hội viên để có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuân lợi cho các Tổ chức hội viên trong quá trình hoạt động như: Có văn bản về việc đề nghị không bảo hộ/cấp bằng độc quyền cho DBS Bank LTD hoặc bất kỳ ngân hàng hay tô chức, cá nhân nào sử dụng thuật ngữ “DigiBank”; nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy định về kiểm toán hệ thống kiếm soát nội bộ của TCTD, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Thông tư 24/2021/TT-NHNN; Nghiên cứu hô trợ bảo vệ quyên lợi cho các hội viên liên quan tới hoạt động tố tụng

Đẩy mạnh hoạt động của các ủy ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng (các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức họp triển khai chương trình hoạt động năm 2023).

Hiệp hội Ngân hàng triển khai tổ chức khóa tập huấn Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Xây dựng kế hoạch phối họp với các đối tác như PwC, AWS, WWF, IFC, LexisNexis,... triển khai các chương trình đào tạo trong năm 2023.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam dự kiến triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 03/2023 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia góp ý, xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Tiếp tục nghiên cứu vướng mắc của các Tổ chức hội viên để có biện pháp hỗ trợ kịp thời;...

Chuẩn bị công tác tổ chức họp Hội đồng Hiệp hội và Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Phối hợp AWS chuẩn bị tổ chức Cloud Day 2023; Tổ chức có chất lượng, hiệu quả các khóa đào tạo, tập huấn đáp ứng yêu cầu của các Tổ chức hội viên theo kế hoạch như: khóa tập huấn “ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích nâng cao trong ngành Tài chính - Ngân hàng”; khóa đào tạo “Pháp luật thi hành án dân sự liên quan đến các TCTD”...

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hiệp hội Ngân hàng (Trang tin điện tử và hệ sinh thái media của Hiệp hội; Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ)... để truyền thông kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động của ngành Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng và các tổ chức hội viên;...

VNBA News

Xem 199 lần

footer